Hvad koster det?

Der er nogle stykker, som er meget bekymrede for de samlede omkostninger, men det er der ingen grund til at være… 🙂

Energistyrelsen har besluttet, at der skal være en egenbetaling på mindst 2.000 kr. pr. husstand. Dette er et slags ‘good-will-beløb’ for at vise, at man selv er villig til at give lidt til projektet. Man gerne fastsætte egenbetalingen højere, men som projektleder har jeg valgt, at vi giver de 2.000 kr. pr. husstand og ikke en krone mere.

Når et bredbåndsselskab laver et tilbud, fungerer det således, at de beregner, hvad det vil koste at udføre alt, hvad der skal til for, at der bliver lagt fibernet i området. Dette inkluderer:

Gravearbejde, materialer, indblæsning af kabler i vejen, opsætning af fordelerskabe, indblæsning af kabler til hver eneste husstand, fiberstik i hver eneste bolig m.m. Kort sagt alt hvad der skal til for, at du ender med et fiberstik inde i din bolig – klar til brug.

Tilbuddet fra bredbåndsselskabet laves som et samlet tilbud. Det vil altså sige, at det ikke betyder noget, at du f.eks. har en 500 m. lang indkørsel, og naboen kun bor 3 meter fra vejen – det ændrer ikke ved din pris, som til hver en tid vil være de 2.000 kr. inkl. moms, uanset hvad.

Når det samlede tilbud er på plads, bliver tilbuddet sendt ind til Energistyrelsen, hvor der ansøges om støtte til alt udover de 2.000 kr. pr. husstand. Hvis vi får et ‘ja’ til støtte, får du således en regning på de 2.000 kr., og resten af omkostningerne betales af bredbåndspuljen fra Energistyrelsen.

Og hvad så hvis omkostningerne pludselig løber op for bredbåndsselskabet? Det er deres eget problem og dermed for deres egen regning. De har nemlig allerede aftalt en pris, lavet en kontrakt med Energistyrelsen og fået deres penge – og derfor kan det på ingen måde falde tilbage på dig, hvis de pludselig indser, at det f.eks. koster 500.000 kr. mere, end de regnede med.